Hoe zit dat?

Legitimatie
U bent als cliënt/patiënt van FysioRosmalen verplicht zich te kunnen legitimeren. De legitimatieplicht geldt ter bescherming van uzelf en anderen en houdt verband met de verificatie van uw verzekeringsstatus. U legitimeert zichzelf met een erkend legitimatiebewijs, zoals een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Bescherming van uw privacy
FysioRosmalen past op uw persoonlijke gegevens het privacyreglement toe. U mag van al onze therapeuten verwachten dat zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Annulering afspraak
Bent u onverhoopt verhinderd? Geef dit dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch aan ons door. Een afspraak die niet tijdig is geannuleerd, kan wel in rekening worden gebracht. Uw zorgverzekeraar vergoedt een geannuleerde afspraak niet.

Klachten
De medewerkers van FysioRosmalen doen er alles aan om u naar tevredenheid van dienst te zijn. Mocht u toch niet tevreden zijn over de verleende zorg, bespreek dit dan de behandelaar die het betreft. Als dit gesprek niet naar wens verloopt, kunt u bij de balie een klachtenformulier vragen en dit indienen. Na ontvangst van het klachtenformulier, krijgt u binnen 2 weken een reactie van ons.
Wij zullen uw klacht altijd beschouwen als aanleiding om onze kwaliteit verder te ontwikkelen en indien nodig te verbeteren.

Betaling
Indien u aanvullend verzekerd bent zal betaling van door ons geleverde diensten ( vrijwel) altijd gebeuren via uw zorgverzekeraar. Twijfelt u of u voldoende verzekerd bent, neemt u dan vooraf contact op met uw zorgverzekeraar. In het huidige zorgstelsel is niet altijd duidelijk wat wel en wat niet aan u wordt vergoed. Uw verzekeraar is de instantie die u moet informeren over de hoogte van de vergoeding voor uw behandeling. De tarieven die FysioRosmalen in rekening brengt, zijn voor een belangrijk deel contractueel vastgelegd met de zorgverzekeraars. Behandelingen worden per maand gedeclareerd met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij het uitblijven van tijdige betaling zal FysioRosmalen de vordering ter incasso uit handen geven. Alle kosten die de incasso met zich meebrengt komen ook voor rekening van de cliënt.

Scroll naar boven